Güzel Sanatlar Fakültelerinde Hangi Bölümler var ?

Türkiye’deki Güzel Sanatlar Fakülteleri Dünya sanatına uygun standartlarda eğitim veriyor. Sanatın en önemli dallarından oluşan bölümleri ile sanata gönül veren ve mesleğini bu alanlarda kazanmak isteyen gençlere rehberlik eden üniversiteler nitelikli eğitimlerini her dönem güncel sanata göre düzenliyor.

   Güzel sanatlar fakültesi bölümleri yurt içinde  yurt dışında ve Fakülteden fakülteye farklılık gösterebiliyor. (Gelseneksel  veya Avrupai ) Türkiye’deki güzel sanatlar bölümleri talep edilen ve üniversitelerin gerekli gördüğü alanlar için açılıyor.

 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ BÖLÜMLER

Resim Bölümü 

Sanat öğretiminin en belirleyici niteliği olan, öğrencinin yaratıcı kişiliğinin öne çıkarılması, Resim Bölümü’nde eğitim öğretim programlarının ana eksenini oluşturmaktadır.Öğrencilerin düşünceyi görselleştirme çabalarında karşılaşacakları sorunları aşabilmeleri için çağın sanat anlayışı içinde gerekli alt yapı ve donanım hazırlanması sağlanır.

resim-kursu-konya

 

Heykel Bölümü

Bölümün amacı; öğrenciyi var olan yetenekleri doğrultusunda yaratıcılığa yönlendirmek, sezgilerini değerlendirmesinde yardımcı olmak, alt yapı, strüktür, kütle-mekan, ışık-gölge, hacimlerin istifi, malzeme kullanımına yönelik tasarım vb. konularda bilgilendirerek eğitmektir.

heykel-bölümü

 

Grafik Tasarım Bölümü

Bölümün amacı; grafik kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın, bilgi ve iletişimi öne çıkaran dinamik yapısına uyum sağlayabilecek bilgi ve algılama yetisine sahip, özgüveni olan grafik tasarımcılar yetiştirmektir.

grafik-tasarım-bölümü

 

İç Mimarlık Bölümü

İç Mimar, mekan organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile yetiştirilir. Bir meslek adamı olarak, insan-ekipman-mekan sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak, yeniden, günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekan ve ekipman tasarımlarında kullanır.

iç-mimarlık

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

İnsan ve insan gruplarının çeşitli gereksinmeleri (fizyolojik / psikolojik) doğrultusunda tasarım yapacak ve yaşanabilir bir çevreyi oluşturacak formasyonda tasarımcıları yetiştirmeyi planlayan bir daldır.Bu nedenle tasarım öğretiminin, öğrenciyi kritik düşünmeye, sanatsal ve bilimsel çalışmaya, birlikte çalışma disipline yönlendiren bir amacı vardır.

endustri-tasarimi

 

Sahne Dekorları ve Kostüm Bölümü

Günümüz koşullarına cevap verebilecek nitelikte tiyatro, opera-bale, sinema, televizyon, reklam, gösteri, tören, karnaval, festival vb. alanlarda çalışacak sahne dekorator, kostümcüsü, hareketli boyutlu biçim tasarımcısı ve sanat yönetmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

sahne-dekor

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programları; öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirebilmelerini, biçim, renk, malzeme, yapı, işlev ilişkilerini kurarak kişiliklerine uygun sentezlerle yaratıcı ve özgün öneriler sunabilmelerini amaçlayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

fashion-illustration-red-ideas

 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Geleneksel olandan yola çıkarak bugüne ve geleceğe yönelik gereksinimlere cevap verebilecek tasarımların yaptırılması amaçlanmaktadır.Aynı zamanda bu anasanat dalı programlarında ülkemizdeki kültür varlıklarının konservasyonu ve restorasyonu konularında öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırılır.

hat görsel

 

Fotoğraf Bölümü

Eğitimin başlatılmasındaki amaç; bir yandan sanata dönük açılımı içinde, fotoğrafı gelişi güzellikten kurtararak üniversite düzeyine götürmek; bu bağlamda yaratıcı gücü açığa çıkartmak, sezgileri geliştirmek, ileriye dönük ve doğru bakış açısı getirecek insanı yetiştirmek; deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmeyi kazandırmak; bilimsel alt yapı ile donanmış meslek insanını biçimlendirmektir.

Spanish painter Salvador DALI

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

Amaç, kişinin yaratıcı gücünü açığa çıkarmak, duygu ve düşünceleri ile içinde bulunduğu çağın yorumunu yapmasını sağlamaktır. Öğrencilerin araştırma, bulma, uygulama, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandıkları bu yeteneklerini sanat ve endüstri alanında uygulamaları hedeflenmektedir. Eğitimin her aşamasında özgünlük, bilimsel metodun uygulanması, çözümleme yetisi, zamanlama, malzemeyi kullanabilme becerisi, anlatım gücü ve yorum değerlendirilmektedir.

maxresdefault

 

Çizgi Film – Animasyon Bölümü

Son yıllarda görsel iletişim sektöründe (özel televizyon, animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları gibi) ortaya çıkan çizgi film sanatçısı (animatör) gereksinimini karşılamayı amaçlar. Günümüzde yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla çizgi film-animasyon sanatı, sektörel anlamda üretim sürecine dönüşerek, temel ve türsel niteliğinde önemli değişikliklere uğramış ve bu sanat dalının hem görsel dil dağarcığı, hem de kullanım alanları genişlemiştir.

cizgi-film-animasyon

 

Plastik Sanatlar Bölümü

Bölümün amacı; öğrencileri, günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun şekilde, farklı sanat alanlarını kullanma kapasitesine sahip sanatçılar olarak yetiştirmektir. Verilen eğitim, bir yandan öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirirken diğer yandan sanatsal kavramları düşünme ve anlama becerilerini ilerletmelerini sağlamayı hedefler. Bu amacı gerçekleştirmek için; öğrencilerin, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmeleri için ortam hazırlar.

frank-stella

 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Bölümün temeli, modern iletişim araç, sistem ve kurumlarının, teknoloji, boyut ve içerik yönünden geçirmekte oldukları hızlı gelişime ve onun da ötesinde, bunların yol açtıkları toplumsal değişimlere dayanmaktadır. Enformasyon çağının sunduğu olanakların farkında olan, görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş, uygulama sürecinde karşılaştığı zorlukları entelektüel birikimiyle aşabilen, yaratıcı Grafik ve Multimedya Tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

gorsel-iletisim-tasarim

 

Sanat Yönetimi Bölümü

Sanat Yönetimi Bölümü bir yandan sanatsal etkinlikler, diğer yandan söz konusu etkinliklerin gerçekleştirilme süreci ve sanat mekânlarının organizasyonu üzerine disiplinlerarası eğitim veren bir bölümdür. Etkinliklerin nesnesini oluşturan sanatın tarihsel gelişimi, geleneksel ve modern sanatların etkinlik mekânları, kültürel çalışmalar, film çalışmaları, sanat etkinliklerinin maliyet hesapları, sponsorluk ve halkla ilişkiler gibi, sanat etkinliklerinin “sahne arkası”nı oluşturan bilgilerle donanmış kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

sanat-yonetimi

 

Bileşik Sanatlar Bölümü

İki boyutlu, üç boyutlu ve günümüz sanatının tüm olanaklarını içeren,sanatlar arası buluşmayı hedefleyen, ortak deneysel üretim alanları yaratan ve projeler geliştirip bunları hayata geçiren geniş bir perspektif içinde çok yönlü bir sanat formasyonu amaçlamaktadır.

hockney-highway

 

Resim-İş Öğretmenliği Bölümü

Estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, edindiği bilgileri topluma yansıtabilen, çağını izleyip yorumlayan, sanatsal gelişmelere katkıda bulunabilecek, yaratıcı resim öğretmeni yetiştirmek başlıca amaçlarındandır. Bu amaçlar doğrultusunda deneysel eğitim öğretim programı uygular.

courbet_latelier_du_peintre

 

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım / Restorasyon Bölümü

Bölüm, kültür ve sanat varlıklarının gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde aktarılabilmesi için gerekli koruma ve onarımlarını yapabilecek uzman elemanlar ve bilim adamlarının yetişmeleri amacını taşımaktadır.Bu konuda yetişmiş eleman eksikliğini gidermek amacı ile eski eserleri bazı müdahalelerle özgün biçimlerine getirmeyi amaçlayan “Restorasyon-Onarım” ile eserlerin bozulmalarını önlemek ve hastalıklarını tedavi ederek yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlayan “Konservasyon-Koruma” bilimini somut verilere dayanarak öğretmektedir.

the_gypsy_girl_mosaic_of_zeugma_arkeoloji

Bir mesaj yaz

Çocuklar için Resim Kursu

Çocuklar için Resim Kursu Sizde Çocuğunuzun Yeteneklerıni Keşfetmesini ve Geliştirmesini isterseniz....

güzel-sanatlara-hazırlık-resim-kursu
Hobi Resim Kursu

Hobi Resim Kursu Eğitim Programı  Kursumuzda Her yaşa uygun hobi eğitimi...

Resim Kursu

RESİM KURSU KONYA – Güzel Sanatlar Liseleri ve Fakülteleri Yetenek Sınavlarına Hazırlık...

YKS Dersleri

Ücretsiz Y.K.S. Dersleri Yks Kursu Ücretsiz Yks Dersleri Ösym’nin son değişikliği...

Kitap kapak tasarımı, Dergi kitap içeriği cocuk kitabı Tasarımları yapılır

Kitap kapak tasarımı, Dergi kitap içeriği cocuk kitabı Tasarımları yapılır. Dijital...

dijital-cizim
Kişiye Özel Hediyelik Karakalem Yağlı boya ve Karikatür Portre Çizimi

Kişiye Özel Hediyelik Karakalem Yağlı boya ve Karikatür Portre Çizimi Kişiye...

Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Resim Kursu

Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Resim Kursu Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi...

Resim Kursu Görüntüleri 

Resim Kursu Görüntüleri Desen ve İmgesel Çizim Odaları Ygs Dersleri verildiği...