Ehli Sanat Resim Kursu

Selçuk Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu eğitmenler tarafından kurulmuştur. öğretim yılından günümüze, Güzel Sanatlar Fakülteleri Yetenek Sınavlarına Hazırlık ve Hobi Resim Kursu eğitimi vermektedir..

Ehli Sanat  Resim Kursu Eğitimi, yaratıcılık eyleminin ön planda tutulduğu, bireyin kişisel gelişimi ve eğilimleri paralelinde yönlendirilen, temel amacı, kendini sanatsal yollarla ifade edebilen görmeyi, sorgulamayı bilen, sanatsal kavramlar üzerinden sentez kurabilen ve kültürel yönden donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Bu süreçte, alanında birçok öğrenci yetiştiren Ehli Sanat’ın amacı; akademik bir üslup ve hümanist bir yaklaşımla öğrencilerini yetişkin birer birey olarak benimseyip, üniversite ve sonrası sanatsal formasyonlarının temelini oluşturacak olan gerekli desen eğitimi ve sanat tarihi bilgisini vermek, günümüz sanat ortamının sorunlarına eğitimiyle yanıt verebilecek üretken, yaratıcı ve özgün bireyler yetiştirmektir.

Bu bağlamda öğrenci özgün bir birey olarak; Plastik Sanatlar alanında farklı disiplinleri ve değişik üslupları tanıyarak kendisi için en uygun alanı keşfedip çalışmalarını belirlediği bu bölüme yönelik ürettiği işlerle sürdürür.

Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarında başarı kazanmak, farklı sanat dallarında kendinizi geliştirmek ve yeteneklerinizi keşfetmek için gelin, tanışalım…